Even voorstellen: De Waog

Even voorstellenLeave a Comment

De Waog

Al ruim 35 jaar wordt er op Biologische Tuinderij ‘de WAOG’ in Neer op ecologische wijze een breed assortiment groenten en akkerbouwproducten geteeld dat grotendeels zijn weg vindt rechtstreeks naar de consument. De Waog is daarmee het oudste biologische tuinbouwbedrijf in Limburg.

Vooruitstrevend

Geregeld experimenteert De Waog met producten die voorheen alleen in andere (tropische) landen geteeld kunnen worden. Met name bataat (maar liefst 8 rassen) en yacon zijn twee inmiddels succesvolle producten.

De teelt

De teeltoppervlakte is inmiddels teruggebracht naar ca. 5 hectare. Naast groenten worden er aardappelen en granen verbouwd, en een gedeelte wordt jaarlijks ingezaaid met groenbemesters (klavers, phacelia). Op die manier is er een bouwplan ontstaan waarbij de grond niet te intensief beteeld wordt, en -door een ruime vruchtwisseling- de ziektedruk voor de gewassen minimaal is.
De bemesting gebeurt met organische mest die we zoveel mogelijk betrekken van biologische bedrijven in de regio. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar strorijke koemest die we eerst op de compostplaats een jaar laten rijpen. Na de oogst van onze granen wordt het stro -maar soms ook groenteafval voor veevoer- dus geruild met collega-boeren tegen mest.

Biologisch, met een hang naar Demeter

De Waog voldoet aan vrijwel alle regels die voor een biologisch-dynamisch bedrijf gelden, echter we passen o.a. géén preparaten toe en houden ons niet bezig met de antroposofische leer. Om die redenen voeren wij het demeter-keurmerk niet.

Meer weten?

Neem een kijkje op hun website, Facebook en bekijk hier hun assortiment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *